Schwebsange with its more or less 300 citizens is located at the Mosel between Remich and Schangen in the Grand-Duchy of Luxembourg. It is one of the three villages of the municipality  of Wellenstein in the Canton Remich, District Grevenmacher. Due to the fusioun of a few municipalities, Schwebsange became on January 1st 2012 a part of the municipality of Schengen.

Schwéidsbeng (Song from Goethe)

Beim Buer kann een den Duuscht
sou richteg läschen
mat purem Wäin, dass kee Latäin,
do kënnen d’Krunnemécken
d’Liewer wäschen
ouni ee Cent a permanent
Do wor scho munchereen
schwaach an de Knéien
a ferm am Schweess, dëst Jor alt nees.
Well hien däers gudden
net genuch ka kréien
beim Bachusbuer, gëtt duergefuer.

Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
du versoffent Nascht
Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
haut gëtt sech nees gebascht
mat Riesling, Elbling, Rulländer
Auxerrois an och Pinot
alles geet eran, jo geet eran an onse Mo.