De Schäffen Aloyse Zenner begréisst de Staatssekretär Albert Berchem an de Minister Emile Krieps, uschléissend hale si d’Usprooch. An der Hal trieden “d’Miseler Däpp” – “Dicksiana emol anescht” op, begleet gi si vum Dancy um Piano a vun den Humoristen Pier Kremer a Fernand Fox . Ausserdeem trëtt de “Kunstradsportverein Die Taube” vun Orscholz op.

Categories: 1970erFeschter

en_USEnglish