1983

De Staatsminister Pierre Werner ass dëst Joer Éieregaascht um Wäifescht. Fir de musikaleschen Deel suergt d’Chorale Ste-Cécile Réimech ënner der Direktioun vum Pol Wagener. D’Hal um Camping gëtt ofgeriit an nei gemaach, en Zelt fir d’Wäifescht ass dofir an der Wiss am grousse Muselwee opgeriit ginn. De Gewënner vun enger Tombola gëtt mat Rivaner opgewiiën.

Categories: 1980erFeschter

en_USEnglish